Witam na stronie licencjonowanego doradcy inwestycyjno-ubezpieczniowego
firmy AVIVA Comercial Union

Oferujemy następujące typy ubezpieczeń:

  • polisy na życie (zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia, inwalidztwa, śmierci),

  • polisy inwestycyjne (zabezpieczenie finansowe na okres emerytalny),

  • polisy majątkowe (ochrona nieruchomości od kradzieży, wandalizmu, uszkodzeń na skutek wystąpienia losowych zjawisk np. pożar, powódź, huragan, mróz),

  • polisy grupowe (ubezpieczenia dla określonych grup klientów np. pracowników, uczniów danej szkoły, członków danej organizacji),

  • polisy OC (zabezpieczenie się przed roszczeniami osób pokrzywdzonych w wskutek działania ubezpieczonego bądź działania jego małoletnich dzieci),

  • polisy zawodowe (produkty specjalistyczne kierowane do określonych grup zawodowych np. polisy dla aptekarzy). 
 
Przedstawione wyżej typy ubezpieczeń to produkty standardowe, natomiast są dostępne polisy mieszane tworzone indywidualnie pod potrzeby określonego klienta, aby móc zaprezentować taką polisę zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.